Sörling –Ilsbo AB bryter med Maur Bilpåbygg AS

maur

Maur Bilpåbygg AS har siden 1999 vært leverandør av Sörling Ilsbo AB sine produkter.

Februar 2016 valgte Sörling Ilsbo AB å bryte samarbeidet med Maur Bilpåbygg AS.

Maur Bilpåbygg AS vil fortsette å levere og utvikle dumperpåbygg til bil og tilhenger som tidligere, men nå uten

Sörling Ilsbo AB.

Montering og tilpasning av utstyr vil skje i lokalene som disponeres i Svelvik, ca. 20km sør for Drammen.

Maur Bilpåbygg vil selge og markedsføre egne dumperkasser under merkenavnet Maur Bilpåbygg.

 

Maur Bilpåbygg AS sitter på lange tradisjoner og bred erfaring hva gjelder masseforflytting og transport.

Ledelsen og medarbeiderne hos Maur Bilpåbygg AS er motiverte og vil fortsette å levere.

Vårt hovedkontor og produksjonslokale i Svelvik holder åpent mandag til fredag, 0700 til 1600.

I tillegg har vi et service verksted i Oslo, Transrep.

 

Kontaktpersoner i Maur Bilpåbygg AS

 

Gunnar Hagen         – Dagligleder: tlf 906 54 630

Christian Riise         – Salg          : tlf 918 35 936

Marius G.Nøss         – Salg          : tlf 916 44 489

Roger Thorvaldsen   – Verksted   : tlf 971 74 541

Tommy Thorvaldsen – Teknisk     : tlf 901 12 808

 

Maur Bilpåbygg AS ser frem til å fortsette samarbeidet, ta eventuelt kontakt for spørsmål.

 

Med vennlig hilsen

 

Dagligleder

MAUR BILPÅBYGG AS

 

Gunnar Hagen

 

Kontakt oss

Gunnar Hagen

dagligleder/salg

Mobil 906 54 630
gunnar@maur-bp.no

 

Christian Riise

salgsansvarlig

Mobil 918 35 936
christian@maur-bp.no 

 

Marius Nøss

Selger

Mobil 916 444 89
marius@maur-bp.no